Raspberry voor weersat-ontvangst alsmede omgevingstemperatuur:

Huidige bedrijfstemperatuur:

Laatste boot: 

 

 Raspberry voor het bijwerken van de lokale temperatuur:

Huidige bedrijfstemperatuur:

Laatste boot: